Napovednik dogodkov

Top Classic

Datum: 23. 12. 2022
Čas: 11:00 - 13:00
Lokacija: Dvorana Kajuh

Zdrava šola

Datum: 23. 12. 2022
Čas: 08:00 - 10:00
Lokacija: matične učilnice

Šolsko šahovsko prvenstvo

Datum: 19. 12. 2022
Čas: 11:30 - 16:00
Lokacija: šolska jedilnica

Predpraznično okraševanje razredov

Datum: 16. 12. 2022
Čas: 12:00 - 13:30
Lokacija: matične učilnice

Božično-novoletni koncert

Datum: 15. 12. 2022
Čas: 18:00 - 20:00
Lokacija: Celjski dom

Filmski večer

Datum: 9. 12. 2022
Čas: 17:00 - 21:00
Lokacija: stara telovadnica

Jesenski dan

Datum: 28. 10. 2022
Čas: 11:05 - 13:30
Lokacija: matične učilnice, igrišče

Javni nastop dijakov v Glasbeni šoli Celje (20. oktober)

Datum: 20. 10. 2022
Čas: 11:30 - 13:30
Lokacija: Koncertna dvorana Glasbene šole Celje

20. 10. ob 11.30: Javni nastop dijakov srednje stopnje oddelkov klavirja in orgel, brenkal, harmonike ter komornih skupin. Koncertna dvorana Glasbene šole Celje.

Poslušajo dijaki 2. b in 1. a 5., 6. in 7. uro. Dijaki 2. b gredo po malici v glasbeno šolo, dijaki 1. a počakajo profesorico Parežnik, da gredo skupaj v glasbeno šolo.

Dijaki 3. g-gl in 4. g-gl poslušajo v dogovoru s profesorjema Beovičem in Šantavec.

Spremljajo profesorji: Parežnik, Kuhar, Jurkovnik, U. Zdovc.

Javni nastop dijakov v Glasbeni šoli Celje (19. oktober)

Datum: 19. 10. 2022
Čas: 09:00 - 10:30
Lokacija: Koncertna dvorana Glasbene šole Celje

19. 10. ob 9.00: Javni nastop dijakov srednje stopnje oddelkov godal, pihal, trobil in tolkal, petja ter komornih skupin. Koncertna dvorana Glasbene šole Celje

Poslušajo dijaki 1. c in 1.č, 1. g-gl v dogovoru s profesorjema Beovičem in Šantavec.

Spremljajo profesorji: Matej Zdovc, Sebastjan Tkavc.

 

Fran(ček).si – svet besed

Datum: 14. 10. 2022
Čas: 12:00 - 13:30
Lokacija: Gimnazijka

Športni dan za dijake 1. in 3. letnika

Datum: 4. 10. 2022
Čas: 09:00 - 12:30
Lokacija: Dvorana Kajuh, nogometno igrišče, šolski stadion

Potopis: Kamerun z očmi politologinje in fotografinje (četrtek, 11.55, Gimnazijka)

Datum: 29. 9. 2022
Čas: 11:55 - 12:40
Dostopnost